Περισσότερες Πληροφορίες

Βρείτε συμβουλές και επιπλέον πληροφορίες για το Πανεπιστήμιο μας και τη ζωή στην Κρήτη.

Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τα Θερινά Σχολεία του Πανεπιστημίου Κρήτης παρέχουν στους φοιτητές την ευκαιρία να βιώσουν ποιοτική εκπαίδευση/ερευνητική κατάρτιση σε διάφορους κλάδους: Αρχαία Ελληνική Ιστορία, Αρχαιολογία, Βιοεπιστήμες, Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Εκπαίδευση, Χημεία, Ιατρική, Επιστήμες Υπολογιστών, Επιχειρήσεις και Κοινωνικές Επιστήμες.

© 2024 – All right Reserved
Υποστήριξη: ΚΥΥΤΠΕ, Πανεπιστήμιο Κρήτης